Badeværelser

Notat vedrørende Badeværelsesgulve i Ejerforeningen Islands Brygge.

Vedtaget på Generalforsamlingen 13.april 2005.

For at E/F Islands Brygges bestyrelse kan have nogle retningslinier at arbejde ud fra, når der kommer henvendelser fra ejere angående renovering af badeværelsesgulve, har bestyrelsen udarbejdet dette notat til godkendelse på Generalforsamlingen.

Det er tanken at dette notat skal gives til alle ejere sammen med referatet fra Generalforsamlingen, men ikke mindst skal det gives ved salg/køb af lejligheder.

Baggrund.

Det har vist sig at være stort set umuligt at gennemskue, hvor der er problemer med tæring i de bærende jern under badeværelserne i ejendommen.

Ejerforeningens økonomi kan ikke bære at der kommer udgifter til mange udskiftninger af de bærende jern på én gang, derfor er der behov for at få vedtaget nogle retningslinier.

Der er i januar 2005 blevet foretaget elektroniske målinger af de bærende jern i 4 udvalgte lejligheder. Resultatet af disse målinger forelå i februar, men værdien kan først fastlægges helt, når disse gulve er blevet renoveret og så kan vi, forhåbentlig, konstatere at målingerne er præcise nok, til at vi kan tilbyde disse målinger til ejere, der ønsker at renovere badeværelser, og med rimelig stor sandsynlighed få konstateret om der er problemer med de bærende jern eller ej.

Det er hensigten at de elektriske målinger skal erstatte en ophugning omkring det bærende jern. Bestyrelsen vurderer, hvor disse målinger skal foretages.

Bestyrelsen har udarbejdet en venteliste, hvor ejerne er opført efter ansøgningsdato.

Bestyrelsens tilføjelse af maj 2006: Der gøres opmærksom på at venteliste placeringen er tilknyttet ejer og IKKE lejligheden. Dette betyder at ved salg bortfalder placeringen, og den nye ejer skal selv søge.

De først noterede ejere vil skriftlig få meddelelse om, når foreningen kan finansiere udskiftningen af bærejernene.

De pågældende ejere skal, inden 3 måneder efter modtagelsen af bestyrelsens brev, oplyse om badeværelsesrenoveringen igangsættes.

Bestyrelsen forventer herefter at renoveringen påbegyndes senest 3 måneder efter ejernes bekræftelse.

 

Det kan blive nødvendigt for Ejerforeningen at betale for nyt etagedæk, hvis der viser sig en akut sag, hvor nedsivende vand skyldes at gulvet er utæt pga. tæring i de bærende jern.

Ejer er selv forpligtiget til at dække udgifterne til nyt etagedæk såfremt renoveringen påbegyndes uden forudgående aftale med bestyrelsen via administrator.

Bestyrelsen E/F Islands Brygge, marts 2005.