Regler for vaskekælder

Vaskeriets findes: Vaskekælderen findes ad bagtrappen i Reykjaviksgade 5-3
Tidsreservering: Bag døren til vaskekælderen findes et låsesystem til tidsreservering.

Man finder en ledig dag samt et ledigt klokkeslet og hænger sin medbragte lås på.

Låse skal være forsynet med navn og adresse. Opfylder låsen ikke dette krav, vil den blive fjernet af bestyrelsen uden varsel.
Vasketidsrum: Perioden for reservering af tid ligger mellem kl. 09.00 og 19.00.

Det er tilladt at anvende tørretumbleren 30 minutter efter vasketiden er udløbet. Har man reserveret vasketid mellem 11:00 og 12:00, kan tørretumbleren altså benyttes indtil klokken 12:30

Der er endvidere mulighed for en såkaldt “chancevask” fra klokken 07.30 til 09.00 samt 19.00 til 21.30. Disse tider kan ikke reserveres , men gælder efter princippet “først til mølle”

Al vask samt tørring skal være afsluttet indenfor det ovennævnte tidsrum.

Vaskekælderen må ikke anvendes udenfor det ovennævnte tidsrum. Strømmen bliver automatisk afbrudt mellem klokken 21.35 og 07.30.
Maskinnedbrud: I tilfælde af maskinnedbrud under en vask udenfor “viceværtens normale træffetid”/normal arbejdstid, lægges besked i en af viceværtens postkasser. Viceværten vil så afhjælpe problemet ved først kommende lejlighed.
Tab af vaskeret: Starter man ikke med at vaske inden for 30 minutter af en reserveret vasketid, står det andre beboere frit fort at benytte sig af vasketiden.
Strengt forbudt: Det er ikke tilladt at farve og blege tøj m.v. i vaskemaskinerne. Skarpe og spidse metalgenstande skal fjernes fra tøjet før vask. Endvidere må sko og tæpper ikke vaskes i maskinerne.
Priser m.v.: De gældende priser vil til enhver tid være opsat i vaskekælderen.
Sæbe: Der er automatisk sæbeindtag på maskinerne. Skyllemiddel kan til- eller fravælges
Bestyrelsen